Marketing Advies

Strategisch marketing advies voor elke ondernemer die gelooft in de kracht van het merk

Goede marketing en een sterker merk leidt tot meer trouwe klanten, die meer kopen tegen een hogere prijs. Dat is een stelling waar nog maar weinig discussie over is. Daarom besteden steeds meer bedrijven veel aandacht aan hun marketing. Want een slimme marketing strategie is niet alleen maar voorbehouden aan grote multinationals. Ook kleinere ambitieuze bedrijven als o.a. Doppler, Tony Chocolonely en fietsenfabrikant Van Moof maken gebruik van bestaande en nieuwe marketing technieken. Eén van de vele leuke aspecten van de digitalisering van marketing is dat ook minder kapitaalkrachtige bedrijven met visie, lef en creativiteit zich snel toegang tot een breder publiek kunnen verschaffen. Maar hoe kom je tot een effectieve marketing strategie in tijden waarin de veranderingen elkaar razendsnel opvolgen? En de onzekerheden groot zijn.

Marketing strategie is veel meer dan merk communicatie

De afgelopen decennia is marketing advies vooral veel communicatie advies geworden. En dat dit onterecht is bewijst het feit dat de kracht van een merk door veel meer zaken wordt bepaald dan alleen communicatie. Zaken als bijvoorbeeld reputatie, beschikbaarheid, waarde-prijsverhouding, betekenisvol onderscheid spelen van de dag een hele belangrijke rol bij de opbouw van merkvoorkeur. Logisch gezien de toegenomen transparantie en de hoge eisen die steeds meer consumenten en bedrijven stellen aan de diensten en producten die zij zoeken. Maar hoe kom je tot een holistische marketing strategie in tijden waarin de veranderingen elkaar razendsnel opvolgen? En de onzekerheden groot zijn. Door je beter te verdiepen in de voorkeuren van zowel klanten als niet-klanten.

Betere marketing

Een sterk merk of een portefeuille met sterke merken is het krachtigste wapen op weg naar betere marketing. Dat bewijst o.a. uitgebreid onderzoek van o.a. het marketing Accountability Standard Board in de VS. Langjarig onderzoek toont aan dat van alle marketing variabelen merkvoorkeur de enige marketing KPI is die een bewezen causaal verband heeft met een business KPI als marktaandeel. Het merk dient dus centraal te staan bij de ontwikkeling van een succesvolle marketing strategie. Vertrekkend vanuit diepere, direct bruikbare inzichten in de behoeften en voorkeuren in de markt. Want marketing is een holistisch vak. Alle pijlers die invloed hebben op de merkvoorkeur doen er immers toe.

Merkgedreven Agency

Marketing advies. Factbased en klantgerichte marketing en merkontwikkeling

Stibbe zijn doelgerichte en data-gedreven aanpak helpt de aanwezige kansen te vertalen naar een winnende marketing en merk strategie. Hierbij faciliteert Stibbe het proces vanaf het begin tot aan de concrete implementatie. Zijn aanpak bewijst dat succesvolle marketing niet gecompliceerd hoeft te zijn. De combinatie van de juiste inzichten en ervaring, vermengd met grote ideeën, lef en een super team is genoeg.

Strategisch marketingadviesbureau nodig?

Een betere merkstrategie door betere marketing. Ontvang deskundig marketing advies in 1 dag.

Marketing Adviesbureau

Stibbe zijn “Scans & Plans” zijn een waardevolle investering van één dag in de toekomst van je merk en bedrijf. In één dag schetst Stibbe samen met het team de mogelijke contouren voor een nieuwe marketing strategie.

Met behulp van een gedegen voorbereiding, het Brand Preference Canvas© en het juiste team rond de tafel bouwt hij samen met het team in één dag aan het fundament voor een data-gedreven en klantgerichte marketing strategie. Altijd met de voorkeuren van de klant in het achterhoofd en de ambitie en de passie van de brand als “Northstar”.

Marketing advies: Scan & Plan in 1 dag

Hoe ziet je huidige marketing strategie er uit. Wat gaat goed en wat kan beter. En hoe scoort je marketing op alles aspecten in vergelijking tot de concurrentie. Op basis van gedegen voorwerk door middel van desk research, expert interviews of aanvullend onderzoek scannen wij in de ochtend de huidige situatie. In de middag onderzoeken wij met behulp van het Brand Preference Strategy Canvas© waarop wellicht aanscherping mogelijk is. Een concreet advies over de mogelijke vervolgstappen maakt onderdeel uit van de rapportage.

  • trvl