Branding

Hoe ontwikkel je een brandstrategie?

Een sterk brand is de Northstar voor de organisatie. Het geeft richting en betekenis aan wat het brand vanuit zijn passie en ambitie voor de klanten, de organisatie en de wereld wil betekenen. Een succesvolle brand strategie wordt gebouwd op o.a. bekendheid, hoge zichtbaarheid, een betrouwbare reputatie en een diepere betekenisvolle relatie met de klanten en andere belangrijke stakeholders.

Zoals bijvoorbeeld personeel, aandeelhouders, belangrijke leveranciers. Stibbe gaat samen met het team op basis van de inzichten in de diverse voorkeuren aan de slag om de brand positionering en strategie aan te scherpen en te vertalen naar een winnende communicatiestrategie.

Branding resulteert in waarde

Coolblue, Nike en IKEA zijn klinkende voorbeelden van merken die als geen ander weten dat het werkt: bouwen aan (merk)voorkeur. Ze ontwikkelen specifieke proposities geïnspireerd op de voorkeuren van verschillende klanttypen. Zo bouwt IKEA bijvoorbeeld city-stores voor millennials zonder auto en heeft Nike, speciaal voor de budget georiënteerde NIKE-fan, grote winkels op de bekende outletcenters geopend.

Brandingbureau

Sturen op brand preference

Stibbe gelooft in het sturen op de behoeften en merk voorkeuren (brand preferences) van klanten en (nog) niet-klanten vanuit de kern van het brand. Voorkeuren omdat het causaal verband tussen merkvoorkeur en marktaandeel onomstotelijk is bewezen. Langjarig en uitgebreid onderzoek door het gerenommeerde Amerikaanse Marketing Accountability Standard Board (MASB) ligt hieraan ten grondslag. Dit onderzoek onder 120 merken in 20 verschillende categorieën toonde aan dat brand preference de enige marketing Key Performance Indicator (KPI) is die een bewezen causaal verband heeft met een business KPI als marktaandeel. Dit causale verband gevonden wordt in allerlei verschillende categorieën gevonden.

Sommige van de categorieën leenden zich voor spontane aankopen, terwijl andere meer overleg vereisen. Waarbij ook externe beïnvloeders in het besluitvormingsproces worden betrokken. Andere categorieën zijn sterk gefragmenteerd, terwijl andere slechts een klein aantal concurrerende merken hebben. Typische koopcycli voor consumenten kunnen variëren van een week tot wel een decennium.

Brand Preference wordt gebouwd op 5 pijlers

Aanvullend onderzoek in samenwerking met het Brand Preference Center toont aan dat er 5 pijlers zijn die samen de Brand Preference bepalen. Deze vijf zijn; mentaal leiderschap, beschikbaarheid, waarde-prijsverhouding, betekenisvol onderscheid en emotionele connectie. Deze factoren vind je terug in elke categorie. De mate waarin deze vijf pijlers een rol spelen verschilt per categorie.

merkvoorkeur wordt opgebouwd door 5 individuele pijlers

Klantgericht sturen op groei

Sturen op brand preference wordt zo dus data-gedreven en klantgericht sturen op groei. Stibbe analyseert de markt, brengt de verschillende mogelijkheden helder in kaart en ontwikkelt samen met zijn opdrachtgevers concrete prototypes. Bijvoorbeeld voor nieuwe waarde proposities, communicatie platform of een verbeterde klantreis. Zo wordt merkstrategie meteen concreet. En zijn de resultaten eenvoudig deelbaar en test baar. Hij gebruikt hiervoor de laatste internationale wetenschappelijke inzichten en methodes vanuit design thinking. Meer hierover kun je vinden in zijn boek “Why winners give it all”. Waarom voorkeurs merken altijd winnen, en hoe jij dat ook kan doen.

Strategisch branding adviseur nodig?

Boek een Branding Scan & Plan in 1 day en ontwikkel een roadmap naar duurzame groei.

Haal meer uit je brand

Stibbe zijn “Scans & Plans” zijn een waardevolle investering van één dag in de toekomst van je merk en bedrijf. Hoe scoort je brand in vergelijking tot de concurrerende brands. Waar liggen de kansen voor de brand en welke barrières moeten worden genomen. Voorbeelden van vragen die langs komen bij de Brand Scan & Plan in één dag.In één dag verkent het team onder leiding van Stibbe waar de concrete mogelijkheden voor groei zouden kunnen liggen.

Met behulp van een gedegen voorbereiding, het Brand Preference Canvas© en het juiste team rond de tafel bouwt hij samen met het team in één dag aan het fundament voor een data-gedreven en klantgerichte brand strategie. Altijd met de voorkeuren van de klant in het achterhoofd en de ambitie en de passie van de brand als “Northstar”.

  • trvl